Hotline: 0988.816.815     vie    eng

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8024 Soil Special

Xác định cacbon và nitơ trong đất là dữ liệu cơ bản để xác định các đặc điểm hóa học của đất, giám sát môi trường, nông học và trồng trọt. Carbon và Nitơ là những nguyên tố khuếch tán trong đất nhưng thường được báo cáo ở nồng độ thấp. Xem xét đất canh tác hoặc đất xấu tự nhiên, nồng độ của các nguyên tố này thường thấp hơn 2% với Cacbon và 0,2% đối với Nitơ (tỷ lệ C: N đặc trưng được báo cáo trong đất canh tác là 10).

Chi tiết
21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8020

Ngày nay, việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới và tái tạo là một chủ đề quan trọng của khoa học, kinh tế và chính trị.

Gỗ là một lĩnh vực ứng dụng thú vị: gỗ là một nguồn năng lượng và nhiệt năng. Việc trồng các loại cây chuyên dụng cho phép tạo ra lượng sinh khối cao trên mỗi ha, với tác động ô nhiễm thấp và phản hồi tích cực về môi trường và sinh quyển. Phân tích nguyên tố trên sinh khối gỗ có vai trò quan trọng trong việc xác định tiềm năng nhiệt của các mẫu được xem xét; trong quá trình chuyển đổi năng lượng, phân tích Nitơ giúp định lượng các yếu tố quan trọng đối với sự chuyển đổi nhiệt và các yếu tố làm giảm năng lượng của gỗ. Lignin là gỗ có nhiệt độ cao nhất, tiếp theo là xenlulo và hemixenlulo. Nói chung, hàm lượng cacbon và hydro càng cao thì giá trị nhiệt càng cao.

Chi tiết
21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Instrument: ECS 8020

Việc xác định Cacbon và Nitơ trong chất bôi trơn hoặc dầu bôi trơn là một trong những phân tích cơ bản được thực hiện trên những loại mẫu này.

Việc xác định các nguyên tố như vậy trong vật liệu, có vẻ đồng nhất nhưng đôi khi khó phân tích, có thể được thực hiện bằng một số phương pháp hoặc các tiêu chuẩn được công nhận (ví dụ: ASTM-D5291). ECS8020 có thể dễ dàng phân tích các mẫu này bằng cách chuyển đổi hoàn toàn dầu thành khí và phát hiện các nguyên tố mục tiêu này.

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Xác định đặc tính dòng bột của bột quế

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Làm đặc nước sốt và nước thịt và được sử dụng để nướng.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Hỗn hợp nướng cho các loại bánh brownie

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp kiểu Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Xác định đặc tính chảy bột của hỗn hợp nước sốt thịt nâu.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo đọ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6-inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Sử dụng nhiều trong gia đình: nướng bánh và làm sạch

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230 cc, đường kình 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp Vane, 33 cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Được sử dụng để nướng bánh và nấu ăn

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Xác định tính chất dòng chảy của bột cà phê xay

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo đọ trơn chảy của bột

Khay: 230 cc, đường kính 6 inch

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 304 s/s, 33cc, đường kính 6 inch

Chi tiết
unnamed