Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo Độ Trơn Chảy Của Hỗn Hợp Nước Sốt Màu

21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Xác định đặc tính chảy bột của hỗn hợp nước sốt thịt nâu.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo đọ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6-inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp dạng Vane, 33cc, đường kính 6 inch

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng (70-72°F)

Độ ẩm: 48%

 

PHƯƠNG PHÁP

Máy đo độ trơn chảy của bột Broofield được trang bị phần mềm Powder Flow Pro để tự động điều khiển thiết bị và thu thập dữ liệu, dùng để kiểm tra hỗn hợp nước sốt thịt nâu. Hỗn hợp nước sốt được cho vào khay và dàn đều ra và tạo mẫu. Sau khi ghi lại trọng lượng mẫu và nhập vào phần mềm, tiến hành thực hiện Flow Function test. Thời gian cần thiết cho bài kiểm tra là 25 phút.

 

CÁC THÔNG SỐ ĐO

Khả năng chảy: Dính/Rất dính

Tỷ trọng khối: 447 kg/m3 (fill density) đến 706 kg/m3

 

PHÂN TÍCH

Hình dạng phễu: Hình nón

Kích thước vòm tới hạn: 0.218 m

Đường kính lỗ (rat-hole): 1.379 m

Hình 1 cho thấy khả năng chảy của hỗn hợp nước sốt thịt nâu ở các mức ứng suất cố kết khác nhau. Những kết quả này cho thấy rằng hỗn hợp nước thịt nói chung là dính/rất dính qua các mức ứng suất cố kết khác nhau, có nghĩa là sản phẩm này sẽ khó chảy.

Chú ý: Dữ liệu Flow Function biểu diễn bằng đường màu đỏ. Các đường khác là tham chiếu (hoặc "Chỉ số dòng chuẩn"), phân biệt các loại hành vi dòng chảy khác nhau, từ "không chảy" dọc theo trục y đến "chảy tự do" dọc theo trục x.

Các trục gồm Unconfined Failure Strength (kPa) với Major Principle Consolidation Stress (kPa).

gra2

Hình 1: Đồ thị Flow Function của hỗn hợp nước sốt thịt nâu

 

Hình 2 là bảng báo cáo kích thước vòm và đường kính rat-hole dựa trên đường kính thùng tiêu chuẩn là 2 mét và chiều cao thùng là 8 mét. Hỗn hợp nước sốt thịt nâu yêu cầu độ mở của phễu là 0.218m để đảm bảo không hình thành kết dính (tắc). Đường kính rat-hole chỉ ra rằng lỗ mở phễu phải lớn hơn 1.379 m để đảm bảo rat-hole không hình thành.

Bộ dữ liệu

Kích thước vòm

Rat-hole

#

(m)

(m)

1

0.218

1.379

Hình 2: Kích thước vòm và đường kính rat-hole

Hình 3 cho thấy tỷ trọng khối của vật liệu ở các mức ứng suất cố kết khác nhau. Biểu đồ này cho biết hỗn hợp nước sốt thịt có fill density khoảng 447 kg/m3 và tăng lên 706 kg/m3 final bulk density ở khoảng 8.6 kPa ứng suất cố kết. Nói chung, bột chảy tự do sẽ cho thấy những thay đổi rất nhỏ về tỷ trọng khối, trong khi khi bột kết dính hoặc chảy kém nói chung sẽ cho thấy sự gia tăng lớn về tỷ trọng khối. Hỗn hợp nước thịt này cho thấy sự gia tăng lớn về tỷ trọng khối từ fill denstity đến final bulk density, chỉ ra rõ ràng rằng bột này sẽ khó chảy.

Các trục gồm tỷ trọng khối kg/m3 với Major Principle Consolidation Stress (kPa). 

gra3

Hình 3: Biểu đồ tỷ trọng khối của hỗn hợp nước sốt thịt nâu

 

KẾT LUẬN

Hỗn hợp nước thịt nâu là một loại bột dính / rất dính ở tất cả các mức ứng suất cố kết. Điều này có nghĩa là hỗn hợp nước thịt sẽ gặp các vấn đề về độ chảy nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Các vấn đề có thể xảy ra bao gồm hiện tượng tạo vòm (khi bột tạo thành cầu kết dính qua đầu ra) và rat-holing (khi bột chỉ chảy ra từ tâm, để lại phần còn lại của vật liệu không chuyển động ở trên thành). Các giải pháp khả thi bao gồm việc sử dụng bộ trợ dòng ở các mức quy định và bổ sung thiết bị (chẳng hạn như hệ thống rung).

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

unnamed