Hotline: 0988.816.815     vie    eng

22. 01. 11
Được viết: 11 Tháng 1 2022

Thành Tín Tech vừa lắp đặt thành công 2 thiết bị là máy đo độ nhớt và bể ổn nhiệt cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh vào ngày 26-27/11/2021

Thông tin chi tiết:

  • Tên dự án: Nhà máy Formosa Hà Tĩnh
  • Thiết bị đã lắp đặt và ứng dụng:

+ Máy đo độ nhớt Model DV2TLVTJ0 Ametek Brookfield Mỹ : ứng dụng đo nhớt mẫu dầu

Chi tiết
22. 01. 11
Được viết: 11 Tháng 1 2022

Thành Tín Tech vừa lắp đặt thành công thiết bị Máy quang phổ so màu, đo độ trắng  cho Công ty Cổ phần giấy An Hòa vào ngày 26-27/11/2021

Thông tin chi tiết:

- Thiết bị đã lắp đặt và ứng dụng:

+ Máy Quang Phổ So Màu, Đo Độ Trắng Model N5950: Đo R457 , WCIE ,… của giấy.

Chi tiết
20. 04. 06
Được viết: 06 Tháng 4 2020

Thành Tín Tech vừa lắp đặt thành công dự án phòng lab giấy cho nhà máy giấy Minh Hưng tại khu công nghiệp Minh Hưng, thuộc tỉnh Bình Phước. Đây là một nhà máy giấy công suất lớn tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Hiện tại phòng lab đa chỉ tiêu đang giúp nhà máy Minh Hưng kiểm soát chặt chẽ chất lượng giấy đầu ra, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.

Chi tiết
unnamed