Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Carbon và Nitrogen trong gỗ thông và gỗ cao su

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8020

Ngày nay, việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới và tái tạo là một chủ đề quan trọng của khoa học, kinh tế và chính trị.

Gỗ là một lĩnh vực ứng dụng thú vị: gỗ là một nguồn năng lượng và nhiệt năng. Việc trồng các loại cây chuyên dụng cho phép tạo ra lượng sinh khối cao trên mỗi ha, với tác động ô nhiễm thấp và phản hồi tích cực về môi trường và sinh quyển. Phân tích nguyên tố trên sinh khối gỗ có vai trò quan trọng trong việc xác định tiềm năng nhiệt của các mẫu được xem xét; trong quá trình chuyển đổi năng lượng, phân tích Nitơ giúp định lượng các yếu tố quan trọng đối với sự chuyển đổi nhiệt và các yếu tố làm giảm năng lượng của gỗ. Lignin là gỗ có nhiệt độ cao nhất, tiếp theo là xenlulo và hemixenlulo. Nói chung, hàm lượng cacbon và hydro càng cao thì giá trị nhiệt càng cao.

Việc xác định đặc tính của sinh khối gỗ tham gia vào các quá trình chuyển đổi năng lượng cần xác định cacbon và nitơ. ECS 8020 có thể phân tích hiệu quả các loại mẫu này cho kết quả chính xác trong thời gian ngắn.

Loại mẫu

Carbon

Nitrogen

Gỗ thông

45.4±0.04

0.10±0

Gỗ cao su

44.1±0.04

0.27±0.01

Độ chính xác

0.08

3.5

Đơn vị: %

 

 

pine1

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

unnamed