Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Cacbon và Nitơ trong đất

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8024 Soil Special

Xác định cacbon và nitơ trong đất là dữ liệu cơ bản để xác định các đặc điểm hóa học của đất, giám sát môi trường, nông học và trồng trọt. Carbon và Nitơ là những nguyên tố khuếch tán trong đất nhưng thường được báo cáo ở nồng độ thấp. Xem xét đất canh tác hoặc đất xấu tự nhiên, nồng độ của các nguyên tố này thường thấp hơn 2% với Cacbon và 0,2% đối với Nitơ (tỷ lệ C: N đặc trưng được báo cáo trong đất canh tác là 10).

Nồng độ các nguyên tố thấp cũng đi kèm với sự hiện diện của một nhóm các khoáng chất, kim loại, các hợp chất hữu cơ khác nhau có thể gây nhiễu trong quá trình phân tích. ECS 8024 Soil Special là thiết bị phân tích tối ưu để xác định CHNS-O trong bất kỳ loại đất nào. Các vật tư được thiết lập và kiểm tra cho quá trình oxy hóa và khử hoàn toàn của các nguyên tố cần phân tích. Nhờ các điều kiện tối ưu hóa và sự cân bằng trong lựa chọn vật tư và hóa chất, đảm bảo độ chính xác và độ chính xác của phép phân tích rất cao. Khả năng lặp lại phép phân tích cho phép người dùng tiết kiệm thời gian, hóa chất, mẫu và tiền bạc.

 

Kết quả

Mẫu đất

Carbon

Nitơ

Mẫu đất trồng 1

0.632±0.012

0.065±0.003

Mẫu đất trồng 2

1.686±0.044

0.122±0.075

Mẫu đất chưa cải tạo

3.411±0.013

0.474±0.008

Độ chính xác trung bình

1.629

2.348

Đơn vị: %

 

 

soil2

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed