Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Cacbon and Nitơ trong dầu bôi trơn

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Instrument: ECS 8020

Việc xác định Cacbon và Nitơ trong chất bôi trơn hoặc dầu bôi trơn là một trong những phân tích cơ bản được thực hiện trên những loại mẫu này.

Việc xác định các nguyên tố như vậy trong vật liệu, có vẻ đồng nhất nhưng đôi khi khó phân tích, có thể được thực hiện bằng một số phương pháp hoặc các tiêu chuẩn được công nhận (ví dụ: ASTM-D5291). ECS8020 có thể dễ dàng phân tích các mẫu này bằng cách chuyển đổi hoàn toàn dầu thành khí và phát hiện các nguyên tố mục tiêu này.

Nhờ việc phân tích này, các ngành công nghiệp và phòng thí nghiệm có thể theo dõi và xử lý các động lực của hiệu suất và hoạt động của chất bôi trơn trong động cơ và máy móc.

Các phép phân tích có thể được kết hợp với các kỹ thuật khác như NMR hoặc FTIR để xác định cấu trúc và thành phần hóa học, để thực hiện cân bằng khối lượng hoặc để làm nổi bật các xu hướng trong hoạt động của chất bôi trơn.

Phân tích CHNS là cơ sở cho các nghiên cứu này: tầm quan trọng như vậy phải được duy trì bởi một thiết bị chất lượng cao có thể tạo ra dữ liệu chính xác như là ESC8020.

Thông số

Cacbon

Nitơ

Nồng độ

87.2

0.41

Độ lệch chuẩn

0.40

0.01

Độ chính xác

0.46

2.44

Đơn vị: %

   

 

cacbon2

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

unnamed