Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo Độ Trơn Chảy Của Brownie Mix

21. 11. 19
Được viết: 19 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Hỗn hợp nướng cho các loại bánh brownie

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy đo độ trơn chảy của bột

Khay: 230cc, đường kính 6 inch (thể tích tiêu chuẩn)

Loại nắp: Nắp kiểu Vane, 33cc, đường kính 6 inch

                Nắp tường, hoàn thiện 2B, đường kính 6 inch

Loại kiểm tra:  Flow Function Test, Wall Friction Test 

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng (70-72°F) 

Độ ẩm: 48%

 

PHƯƠNG PHÁP

Máy đo độ trơn chảy của bột Brookfield được trang bị phần mềm Powder Flow Pro để kiểm soát thiết bị tự động và thu thập dữ liệu, được sử dụng để kiểm tra hỗn hợp brownie. Hỗn hợp brownie được cho vào khay và dàn đều ra. Sau khi ghi lại trọng lượng mẫu và nhập nó vào phần mềm, tiến hành thực hiện flow function test tiêu chuẩn và wall friction test. Thời gian cần thiết cho bài kiểm tra lần lượt là 25 phút và 13 phút.

 

CÁC THÔNG SỐ ĐO

Khả năng chảy: Rất dính

Ma sát thành: 45° đến 25° 

Tỷ trọng khối: 475 kg/m3 (fill density) đến 660 kg/m

 

PHÂN TÍCH

Hình dạng phễu: Hình nón

Kích thước vòm tới hạn: 108.6 mm (4.28 in.)

 

KẾT QUẢ

Hình 1 cho thấy khả năng chảy của hỗn hợp brownie ở các mức độ ứng suất cố kết khác nhau. Những kết quả này cho thấy rằng hỗn hợp brownie nhìn chung rất kết dính với mức độ ứng suất cố kết khác nhau.

Chú ý: Dữ liệu Flow Function được biểu diễn bằng đường màu đỏ. Khi diễn giải đồ thị Flow Function, dữ liệu được đọc từ phải sang trái. Điểm ngoài cùng bên phải chỉ dòng chảy của bột khi phễu đầy, dữ liệu ngoài cùng bên trái chỉ dòng chảy của bột khi phễu gần như rỗng. Các đường màu tím là Chỉ số lưu lượng chuẩn giúp phân biệt các loại hành vi khác nhau của dòng chảy thông qua các mức độ cố kết, từ “chảy tự do” (phân đoạn dưới cùng) đến “không chảy” (hầu hết phân đoạn trên cùng).

bro2

Hình 1: Đồ thị Flow Function của hỗn hộp Brownie

 

Hình 2 biểu diễn góc ma sát của thành ở các mức ứng suất pháp tuyến khác nhau. Góc của ma sát thành đại diện cho ma sát của bột trượt trên thành của phễu hoặc máng khi bắt đầu chảy. Trong thử nghiệm này, sử dụng nắp bằng thép không gỉ, minh họa ma sát sẽ như thế nào nếu hỗn hợp brownie ở trong phễu bằng thép không gỉ. Ở ứng suất pháp tuyến khoảng 0.5 kPa, góc ma sát thành là khoảng 45o và giảm xuống 25o ở mức ứng suất pháp tuyến cao hơn (4.75kPa). Góc ma sát thành trên 20o được coi là cao.

bro3

Hình 2: Đồ thị ma sát thành hỗn hợp Brownie

 

Hình 3 cho thấy tỷ trọng khối của vật liệu ở các mức ứng suất cố kết khác nhau. Đồ thị cho biết hỗn hợp brownie có fill density khoảng 475 kg/m3 và tăng lên khoảng 660 kg/m3 ở khoảng 4.75 kPa ứng suất cố kết. Nhìn chung, bột chảy tự do sẽ cho thấy những thay đổi rất nhỏ về tỷ trọng khối, trong khi bột kết dính hoặc chảy kém nói chung sẽ cho thấy sự gia tăng lớn về tỷ trọng khối. Hỗn hợp brownie cho thấy tỷ trọng khối gia tăng lớn, chỉ ra cho thấy bột này rất kết dính.

bro4

Hình 3: Đồ thị tỷ trọng khối của hỗn hợp Brownie

 

KẾT LUẬN

Hỗn hợp brownie à một loại bột rất kết dính ở tất cả các cấp độ của ứng suất cố kết. Điều này có nghĩa là hỗn hợp brownie có thể gặp vấn đề về độ chảy nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Các vấn đề có thể xảy ra bao gồm tạo vòm (khi bột tạo thành cầu kết dính trên đầu ra) và rat-holing (khi bột chỉ chảy ra từ tâm để lại phần còn lại của vật liệu không chuyển động ở trên thành). Kích thước vòm tới hạn 108.6 mm (4.28 inch) cung cấp một ước tính thận trọng để ngăn hiện tượng tạo vòm xảy ra, với điều kiện kích thước đầu ra tối thiểu của phễu vượt quá giá trị này. Kích thước rat-holing tới hạn phụ thuộc và đường kính của thùng. Nếu đường kính thùng được biết, phần mềm có thể tự động tính toán kích thước rat-hole.

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed