Hotline: 0988.816.815     vie    eng

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hiển thị:
Model : FU-PK-H2
Manufacturer : SH Scientific-Korea
Model : FU-PK-H3
Manufacturer : SH Scientific-Korea
Model : FU-PK-H4
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model: SH-FU-100TH
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-120TH
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-50TH
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-80TH
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 100TS
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 120TS
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-50TS
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 100TS
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 50TS
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
unnamed