Hotline: 0988.816.815     vie    eng

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hiển thị:
Model: SH-FU-6MSU(17)
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 11MS(18)
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU- 22MS(18)
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-2MSU(18)
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-6MSU(18)
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model : SH-FU-PK-G1
Hãng sản suất: SH Scientific - Hàn Quốc
Model : SH-FU-PK-G4
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model: SH-FU-100LTG
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-100STG
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-50LTG
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model: SH-FU-50STG
Hãng sản xuất: SH Scientific- Hàn Quốc
Model : FU-PK-H1
Manufacturer : SH Scientific-Korea
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
unnamed