Hotline: 0988.816.815     vie    eng

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hiển thị:
Model : SH-DV75
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-V10
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-V20
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-V40
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-V60
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDC20
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDC7
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hfàn Quốc
Model : SH-VDO-125NG
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDO-125NS
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDO-216NG
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDO-30NG
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-VDO-30NS
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
unnamed