Hotline: 0988.816.815     vie    eng

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hiển thị:
Model : SH-CH-800U2
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-1200SCR1
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-1200SCR2
Hãng sản xuất: SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-150SCR1
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-150SCR2
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-288SCR1
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-288SCR2
Hãng sản xuất : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-408SCR1
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-408SCR2
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-800SCR1
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model : SH-CTH-800SCR2
Manufacturer : SH Scientific-Hàn Quốc
Model: ECS 4010 CHNS-O
Hãng sản xuất: NC TECH - Ý
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
unnamed