Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Phân tích nhóm BTEX bằng phương pháp Dynamic Headspace kết hợp

21. 11. 17
Được viết: 17 Tháng 11 2021

BTEX (Benzen, Toluen, Etylbenzen và o, m, p-Xylen) đại diện cho một nhóm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và tồn tại ở tráng thái khí ở áp suất khí quyển. Do có khả năng hòa tan trong nước, chúng được phân loại là chất gây ô nhiễm nướcvà gây hại cho sức khỏe con người.

Hiệu suất thu hồi của các chất BTEX trong nước khác nhau tùy thuộc vào quá trình xử lý mẫu. Sự bay hơi cao của chúng làm giảm hiệu suất thu hồi nếu sử dụng phương pháp chiết lỏng-lỏng hoặc phương pháp chiết vi phân pha rắn (SPME). Vì vậy, lựa chon tốt hơn là xử lý mẫu bằng phương pháp Headspace, đặc biệt là phương pháp Dynamic Headspace khi phân tích hàm lượng vết VOC hoặc semi-VOC.

Phân tích các hợp chất BTEX bằng YL6900 GC/MS với kỹ thuật Dynamic Headspace được ứng dụng cho kết quả phân tích có độ nhạy cao và đã được khuyến khích sử dụng.

water1

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed