Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Phân tích lượng dư dung môi bằng Chrozen GC

21. 11. 17
Được viết: 17 Tháng 11 2021

Đối với các mục đich dược lý, dung môi dung môi tồn dư trong dược phẩm được định nghĩa là các hóa chất dễ bay hơi được sử dụng hoặc sản xuất trong quá trình sản xuất dược phẩm hoặc tá dược. Dung môi tồn dư không có tác dụng chữa bệnh mà thậm chí gây hại tới sức khỏe con người nếu chúng vẫn còn trong sản phẩm cuối cùng. Do đó, cần phải đưa ra các qui định về hàm lượng của các hợp chất này không được vượt quá giới hạn cho phép được qui định trong một số tiêu chuẩn.

Phân tích lượng tồn dư dung môi trong dược phẩm bằng thiết bị Chrozen GC/FID cho phép phân tích chính xác và độ tin cậy cao theo USP 467.

medicine

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed