Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Phân tích khí thiên nhiên bằng Chrozen GC

21. 11. 16
Được viết: 16 Tháng 11 2021

Khí thiên nhiên bao gồm metan (thành phần chính), các hydrocacbon khác và các khí vĩnh cửu như là hydro, Oxy, Nito cũng như là cacbonic. Chúng được sử dụng với vai trò là nguồn năng lượng chính trong nhiều ngành công nghiệp và việc xác định chính xác các khí thiên nhiên này là rất quan trọng bởi vì giá trị của chúng khác nhau tùy thuộc thành phần hóa học và nồng độ của từng thành phần.

Chrozen của hãng YUONGIN Chromass với hệ thống van chuyển cột phân tích hiệu quả các khí thiên nhiên bằng cách kiểm soát thời gian chuyển van chính xác và lưu lượng khí có thể dễ dàng thay đổi tùy thuộc vào thành phần của khí thiên nhiên. Chrozen GC là giải pháp phù hợp cho độ phân giải và độ nhạy vượt trội trong việc phân tích các thành phần của khí thiên nhiên.

natural gas biomass deadlier coal feature 800x417

 

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed