Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo Độ Nhớt Của Sơn - ASTM D7395

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Sơn phủ bên ngoài ô tô, làm cho vẻ ngoài của chúng trở nên hấp dẫn hơn.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Máy đo độ nhớt: CAP 2000 + L mô-men xoắn cao và 2000+L mô-men xoắn thấp

Kim đo: Cone 10 (CAP-S-10)

Tốc độ: 100 vòng/phút

Nhiệt độ: 25oC

 

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Thí nghiệm sử dụng “Phương pháp thử tiêu chuẩn cho máy đo độ nhớt Cone/Plate ở tốc độ cắt 500 s-1”. Phương pháp thử này để đo độ nhớt của sơn với yêu cầu nhiệt độ của mẫu thử được ổn định 25oC trong 1 phút. Phương pháp này được kiến nghị bẫy dung môi (solvent trap) để giúp ngăn sự bay hơi dung môi của mẫu thử.

Sử dụng máy đo độ nhớt CAP 2000 + L mô-men xoắn cao và máy đo độ nhớt CAP 2000+L mô-men xoắn thấp với phần mềm Capcalc để tự động điều khiển thiết bị và thu thập dữ liệu. Sử dụng Cone 10 để đạt được kết quả trên quy mô với 170 μL chất lỏng. Kim đo và đĩa đo được làm sạch trước mỗi lần đo mới. Một phần mẫu mới được sử dụng cho mỗi thử nghiệm. Ba lần thử nghiệm đã được thực hiện cho mỗi màu sơn. Dữ liệu tiêu biểu từ các phân tích được thể hiện trong các Hình 1, 2 và 3.

Dung sai đối với máy đo độ nhớt mô-men xoắn cao CAP 2000 + L chạy ở tốc độ 100 vòng / phút với cone 10 là +/-100 cP, đối với máy đo độ nhớt mô-men xoắn thấp CAP 2000 + L là +/-4,4 cP. Hình 1 và 2 cho thấy rằng các kết quả thu được với Máy đo độ nhớt mô-men xoắn thấp CAP 2000 + L và Máy đo độ nhớt mô-men xoắn cao CAP 2000 + L có thể lặp lại trong phạm vi dung sai của máy đo độ nhớt.

d72

Hình 1

d73

Hình 2

Hình 3 đồ thị Run 1 của hình 1 và 2. Hình 3 cho thấy sự khác biệt lớn về độ nhớt của sơn Auto- Refinishing đen và trắng. Sự khác biệt này yêu cầu các máy đo nhớt khác nhau sử dụng cho mỗi loại sơn khác nhau. Đối với màu sơn đen, sử dụng máy đo độ nhớt CAP2000+L mô-men xoắn thấp để có thể thu được những kết quả trên quy mô độ nhớt thấp hơn. Đối với sơn màu trắng, sử dụng máy đo độ nhớt CAP 2000+L mô-men xoắn cao để có thể đạt được kết quả trên quy mô độ nhớt cao hơn.

d74

Hình 3. So sánh phương pháp thử nghiệm: Sơn Auto- Refinishing đen và trắng

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

unnamed