Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo Độ Nhớt Của Sơn - ASTM D4287

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Sơn phủ bên ngoài ô tô, làm cho vẻ ngoài của chúng trở nên hấp dẫn hơn.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

  Máy đo độ nhớt:

CAP 2000 + L mô-men xoắn cao

  Kim đo: 

Cone 01 (CAP-S-01)

  Tốc độ:

750 and 900 RPM

  Nhiệt độ:

25°C

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Sơn được kiểm tra ở tốc độ cắt cao (10,000 -12,000 s-1), để mô phỏng hành vi dòng chảy của sơn khi được phun. Các phương pháp thử nghiệm đã sử dụng dựa trên các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn được đưa ra bởi ASTM D4287 (tiêu chuẩn chung ở Bắc Mỹ) được chạy ở 12.000 s-1 và các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn được quy định bởi ISO2884 và BS3900 (tiêu chuẩn chung ở Châu Âu), được chạy ở 10.000 s-1.

Sử dụng máy đo độ nhớt CAP 2000 + L mô-men xoắn cao, với phần mềm Capcalc để điều khiển thiết bị tự động và thu thập dữ liệu. Sử dụng Cone 01 để đạt được kết quả trên quy mô với 67 μL mẫu chất lỏng. Kim và đĩa đo được làm sạch trước mỗi lần đo. Một phần mẫu mới được sử dụng cho mỗi thử nghiệm. Ba thử nghiệm đã được thực hiện cho mỗi tốc độ. Duy trì mẫu và kim đo ở 25oC trong 30 giây trước khi thử nghiệm. Bẫy dung môi (solvent trap) được sử dụng để giúp ngăn sự bay hơi. Các dữ liệu tiêu biểu từ các phân tích được biểu diễn trong các hình 1,2 và 3.

Hình 1 biểu diễn dữ liệu thu được với phương pháp thử tiêu chuẩn được mô tả bởi ISO 2884 được sử dụng phổ biến hơn ở Châu Âu.

astm2

Hình 1: Phương pháp thử tiêu chuẩn ISO 2884

 

Hình 2 thể hiện dữ liệu thu được bằng phương pháp thử tiêu chuẩn được mô tả bởi ASTM D4287 được sử dụng phổ biến hơn ở Bắc Mỹ.

astm3

Hình 2: Phương pháp thử tiêu chuẩn D4287

Hình 3 đồ thị Run 1 của Hình 1 và 2

astm4

 

Hình 3: So sánh Phương pháp Thử nghiệm: ISO 2884 so với ASTM D4287

Hình 3 cho thấy độ nhớt thu được với tiêu chuẩn ISO 2884 cao hơn một chút so với ASTM D4287. Độ nhớt tăng nhẹ theo thời gian có thể do dung môi bay hơi khỏi mẫu sơn.

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

unnamed