Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo Độ Nhớt Của Chất Kết Dính Sàn

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Dùng cho sàn linoleum và các loại vật liệu lót sàn chịu tải nặng khác.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Dụng cụ: Máy RST-SST Soft Solids Tester 

Kim đo: VT-20-10 Vane Spindle

Phần mềm: RHEO 3000

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Kiểm soát tốc độ trượt với kim đo dạng vane (Vane spindle) quay ở tốc độ thấp

 

CHƯƠNG TRÌNH

  • Một bước
  • Bắt đầu, vòng/phút = 0,5
  • Kết thúc, vòng/phút = 0,5
  • Thời gian = 30 giây
  • Đồ thị = Trục Y là Ứng suất, Trục X là Biến dạng
  • Phân tích hồi quy sử dụng các giá trị lên đến 40% của ứng suất cắt tối đa

Bốn loại chất kết dính được đánh giá trong Hình 1. Xác định môđun được thiết lập để đánh giá đến 40% giá trị ứng suất đỉnh. Các giá trị mô đun sau đã được báo cáo:

Mẫu A: G = 35550 Pa

Mẫu B: G = 34419 Pa

Mẫu C: G = 28862 Pa

Mẫu D: G = 16652 Pa

Hình dạng của kim đo dạng Vane (Vane spindle) dễ dàng thích nghi với các chất kết dính có độ nhất quán khác nhau và tạo ra một đường cong có thể lặp lại cho phép kiểm tra đạt / không đạt nhanh chóng. Trong Hình 1, Mẫu D có môđun thấp nhất và do đó dễ dàng trải ra (spread) nhất. Các mẫu A và B có mô đun cao nhất và tương đối đặc hơn khi trải ra (spreading).

flo2

Hình 1: Đánh giá bốn loại chất kết dính. Ứng suất- Biến dạng

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

unnamed