Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo độ nhớt của dầu động cơ

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

Ứng dụng

Dầu động cơ được sử dụng làm chất bôi trơn trong động cơ đốt trong.

Phương pháp thử nghiệm

Dụng cụ: Máy đô độ nhớt hoặc máy đo độ lưu biến

Phạm vi mô-men xoắn: RV

Kim đo: YULA-15E

Phụ kiện: Enhanced UL Adapter, Bể làm lạnh có thể lập trình TC-550SD

Tốc độ: 10,20 và 30 vòng/phút (dầu động cơ có độ nhớt 10W-40); 5, 10 và 15 vòng/phút (dầu động cơ có độ nhớt 20W-50)

 

Phương pháp thử nghiệm

Enhanced UL Adapter có thể được sử dụng với nhiều loại máy đo độ nhớt và máy đo độ lưu biến của hãng Brookfield. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dòng máy Brookfield RVDV3T, với phần mềm RheocalcT giúp điều khiển thiết bị tự động và thu thập dữ liệu. Nhiệt độ thử nghiệm 25oC được duy trì bằng cách nhúng trực tiếp cốc đựng mẫu (chamber) Enhanced UL Adapter vào trong bể làm lạnh có lập trình TC-550SD. Dữ liệu tiêu biểu từ các phân tích được thể hiện trong Hình 1.

Đồ thị Hình 1 cho thấy độ nhớt tương đối không đổi cho cả hai loại dầu động cơ ở 25 ° C trong phạm vi tốc độ được thử nghiệm. Độ nhớt của dầu động cơ 10W-40 (Đường màu đỏ) là 179 cP trong khi độ nhớt của dầu động cơ 20W-50 (Đường màu đen) là khoảng 337 cP.

motor2

Hình 1. Dầu động cơ ở 25oC

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed