Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo độ nhớt của bơ và thực vật

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Độ nhớt của bơ và bơ thực vật rất cao. Các phép đo lực có thể được sử dụng cho các thử nghiệm này bằng máy phân tích cấu trúc (Texture Analyzer). Các tính chất của dòng chảy cũng được đo bằng máy đo độ nhớt hoặc máy đo độ lưu biến. Máy đo Brookfield RST-SST (Soft Solids Tester- SST) có thể đo các tính chất của dòng chảy với thử nghiệm chạy dưới 60 giây.

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

Thiết bị: Máy đo độ lưu biến RST-SST

Cấu hình kim đo dạng vane spindle VT-10-5 (dài 10 mm x đường kính 5 mm) và VT-20-20 (dài 20 mm x đường kính 20 mm)

Kiểm tra: Kiểm tra năng suất tốc độ cắt có kiểm soát

Bắt đầu: 0.5 RPM

Kết thúc: 0.5 RPM

Thời gian đo: 30 giây đến 60 giây (tùy thuộc mẫu đo)

Đọc kết quả: Từ 30 đến 60 điểm đo phụ thuộc và thời gian đo

Nhiệt độ: Tất cả mẫu (và kim đo vane spindle của máy đo độ lưu biến) được làm lạnh đến 4.5oC trước khi tiến hành thử nghiệm

 

KẾT QUẢ

Hình 1 thể hiện ứng suất cắt so với thời gian cho 4 mẫu khác nhau. Giá trị chảy được mô tả là giá trị ứng suất trượt đỉnh (nghĩa là ~ 12.000 Pa đối với mẫu có nhãn “spread”, hoặc ~ 95.000 Pa đối với mẫu có nhãn “Butter”). Thử nghiệm phát hiện sự khác biệt lớn giữa các mẫu.

Chúng tôi cũng tính toán mô đun (độ dốc của đường cong ứng suất / thời gian) và một lần nữa các giá trị cho thấy sự khác biệt đáng kể; dao động từ 1,168,313Pa cho bơ (cao nhất) đến 75,264Pa cho phết (thấp nhất).

1. Sự kết hợp của giá trị chảy và môđun tương quan với “khả năng phết- spreadability” của bơ.

2. Thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ lạnh, nơi người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm.

3. Thử nghiệm nhanh chóng; trong cả bốn lần thử nghiệm thời gian chạy dưới 30 giây.

4. SST là một công cụ rất mạnh mẽ, có thể chịu được việc sử dụng liên tục trong phòng thí nghiệm QC bận rộn cần rất ít sự bảo dưỡng.

bo2

Hình 1.

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed