Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Đo độ nhớt của Mayonnaise

21. 11. 15
Được viết: 15 Tháng 11 2021

ỨNG DỤNG

Mayonnaise được sử dụng như một loại nước sốt, thường được trộn với các loại thực phẩm khác để làm các món như salad hay bánh mì kẹp.

PHƯƠNG PHÁP 1

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

 • Phạm vi mô-men xoắn lò xo: RV
 • Kim đo: T-D
 • Phụ kiện: Helipath Stand
 • Tốc độ, vòng / phút: 10

 

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Thử nghiệm được chạy ở nhiệt độ phòng.

Thử nghiệm ban đầu được thiết lập vào những năm 1960 bởi Viện Mayonnaise và Salad Dressing ở Hoa Kỳ và chỉ định Máy đo độ nhớt đọc quay số Brookfield RVT. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu tự động có thể được thực hiện bằng máy đo độ nhớt Brookfield RVDV-II + Pro và phần mềm Rheocalc. Dữ liệu kiểm tra tự động điển hình, so sánh hai sản phẩm khác nhau, mẫu “A” thông thường và mẫu “L” ít chất béo, được hiển thị bên dưới:

may2

Dữ liệu của Mayonnaise “A” thông thường có màu đỏ, trong khi dữ liệu “L” ít chất béo có màu xanh dương. Các mẫu thử các vẻ giống nhau, với mẫu “A” thông thường có phần nhớt hơn hoặc cảm giác “dày hơn” mẫu “L” ít chất béo.

PHƯƠNG PHÁP 2

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

 • Phạm vi mô-men xoắn lò xò: HB
 • Kim đo: V-73, nhúng đến điểm đầu
 • Phụ kiện: (không có)
 • Tốc độ, vòng / phút: 1

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Thử nghiệm được chạy ở nhiệt độ phòng. Phép đo lưu biến với kim đo dạng vane là tương đối mới, trong các ứng dụng QC. Thử nghiệm này có thể được coi là hơi phức tạp hơn so với quy trình đo bằng Helipath được mô tả trong ứng dụng khác. Việc tự động thu thập dữ liệu có thể được thực hiện với bất cứ dòng máy đo độ lưu biến nào như DVIII/DV3 hay máy đo độ nhớt DVII+/DV2T, với phần mềm Rheocalc (T). Dữ liệu đặc trưng từ việc so sánh hai sản phẩm khác nhau, mẫu “A” thông thường và  mẫu “L” ít chất béo được hiển thị bên dưới.

may3

Có sự khác biệt đáng kể với 2 mẫu thử. Mayonnaise “A” thông thường, cho đường cong màu đỏ, có giá trị độ nhớt đỉnh cao hơn của mẫu “L” có ít chất béo, có đường cong màu xanh dương. Đỉnh cao hơn này tương ứng với giới hạn chảy cao hơn. Độ dốc ban đầu của đường cong Độ nhớt- Thời gian với mayonnaise thông thường “A” lớn hơn với mayonnaise ít chất béo “L”. Giá trị độ nhớt cuối cùng của mayonnaise thông thường “A” cao hơn so với mayonnaise ít chất béo “L”. Những dữ liệu này phản ánh kết cấu chắc hơn đáng kể của mayonnaise thông thường “A”.

PHƯƠNG PHÁP 3

VẤN ĐỀ

Thử nghiệm truyền thống bằng máy đo độ nhớt và phụ kiện cho một số loại sốt mayonnaise có thể tạo ra sự thay đổi về giá trị độ nhớt do kim đo khi nó đi qua chất lỏng. Máy đo RST-SST với kiểm tra độ chảy nhanh trong 30 giây mô tả chất lỏng sử dụng giá trị giới hạn chảy (yield stress) và mô-đun (độ dốc của đường dẫn đến giới hạn chảy)

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Kiểm soát tốc độ cắt

Thử nghiệm ở nhiệt độ phòng

CHƯƠNG TRÌNH

 • Một bước,
 • Bắt đầu = 0,5 vòng/phút
 • Kết thúc = 0,5 vòng/phút
 • Thời gian = 30 giây

• Đồ thị = Ứng suất cắt biểu diễn trên trục Y1, Thời gian trên trục X, không có trục Y2, Tính toán mô đun

may4

Hình 3

Đồ thị thể hiện 2 loại sốt mayonnaise: 1 loại truyền thống với giá trị chảy là 360Pa và 1 loại có công thức mềm, ít chất béo với giá trị chảy là 30Pa. Hình dạng của kim đo dạng vane dễ dàng điều chỉnh với mayonnaise có độ đặc khác nhau và tạo ra đường cong có thể lặp lại cho phép cho một bài kiểm tra đạt / không đạt nhanh chóng.

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed