Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Nitơ trong Bột mì

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8060

Bột mì được cấu tạo bởi tinh bột và protein. Protein trong bột mì là thành phần rất quan trọng theo quan điểm dinh dưỡng và sản xuất. Glutein và gliadin, được hỗ trợ bởi nước, tạo thành gluten; hợp chất proteinic này về mặt vật lý là một mạng lưới thu nhận tinh bột và khí trong giai đoạn lên men.

Hàm lượng của hai loại protein và tỷ lệ của chúng là yếu tố cơ bản để xác định đặc tính của bột nhào. Độ bền của bột phụ thuộc vào chất lượng và loại gluten, do đó, quyết định bởi hàm lượng protein. Hàm lượng protein trong khoảng từ 9-15% là mức trung bình thường được báo cáo; Trong ứng dụng này, bằng cách nhân hệ số protein thô 6,25 và tổng nitơ, hàm lượng protein đã được tính toán là 12%.

Lượng nitơ có vai trò cơ bản trong thực phẩm làm từ bột mì, do đó, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thực phẩm công nghiệp, lựa chọn kỹ thuật và sức khỏe con người.

Trong trường hợp này, ECS806 với khả năng tái tạo cao và công nghệ bơm oxy tiên tiến cho phép đốt cháy hoàn toàn, ngay cả khi mẫu bột có thành phần khoảng 90-95% chất rắn dễ bay hơi.

 

Kết quả

Thông số

Nitơ

 

Trung bình

1.92

 

Độ lệch chuẩn

< 0.01

 

Độ chính xác

< 0.01

 

Đơn vị: %

 

wheat2

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed