Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Nitơ trong sữa và bơ

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8060

Đến năm 2019, FAO ước tính sản lượng sữa trên toàn thế giới là hơn 840 triệu tấn, trong đó, phần lớn nhất đến từ ngành chăn nuôi trâu, bò. Tiêu thụ sữa toàn cầu ngày càng tăng, phù hợp với dân số và nhu cầu khác nhau của các nước đang phát triển. Trên thực tế, trong 30 năm qua, nhu cầu sữa của thế giới và các sản phẩm liên quan đã tăng khoảng 60%.

Sữa là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cho con người, bằng cách cung cấp cho cơ thể vitamin, canxi, vi chất dinh dưỡng và protein.

Xác định Nitơ ngày càng được trú trọng do liên quan đến sức khỏe con người được liên kết với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, để đảm bảo các đặc tính dinh dưỡng và khả năng truy xuất nguồn gốc của chuỗi sản xuất. Phép xác định Nitơ trong sữa là yếu tố chủ đạo để thu được tổng nồng độ protein (bằng cách sử dụng hệ số 6,38).

Ngoài các phương pháp phân tích khác như là phương pháp Kjeldahl, phương pháp Dumas xác định Nitơ là một trong những phương pháp nhanh nhất, chính xác, an toàn và dễ dàng nhất để phân tích sữa và tất cả các dẫn xuất của nó. Với ECS 8060, các mẫu chất lỏng và rắn có thể được phân tích đồng thời. Các phép phân tích trên mẫu ướt và mẫu khô luôn có thể được thực hiện với hiệu suất cao như nhau.

 

Kết quả

Thông số

Sữa

Trung bình

0.60

6.21

Độ lệch chuẩn

0.01

0.06

Độ chính xác

2.36

1.03

Đơn vị: %

   

milk2

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed