Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Nitơ trong phân bón hóa học

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8060

Nitơ là một trong những nguyên tố quan trọng nhất đối với dinh dưỡng thực vật và ngành nông nghiệp. Tầm quan trọng của Nitơ liên quan đến sự phát triển của cây trồng và sản xuất sinh khối. Các hoạt động canh tác liên quan như là lĩnh vực thực phẩm, công nghệ và các lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực thực phẩm (như năng lượng hoặc mục đích công nghiệp). Năng suất sinh khối và chất lượng sinh khối là những mục tiêu cơ bản và phân bón chưa gốc nitơ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng sinh khối. Nitơ có tác động rộng rãi đến môi trường, trong đất, nước và hệ sinh thái.

Do đó, việc xác định Nitơ phải chính xác, nhanh chóng và thân thiện với người sử dụng. ECS8060 cho phép thu được phần trăm Nitơ một cách nhanh chóng, với các vật tư, hóa chất tùy chỉnh và hiệu quả cao.

 

Fertilizer A

Fertilizer B

Fertilizer C

Trung bình

24.1

20.1

30.4

Độ lệch chuẩn

0.35

0.08

0.20

Độ chính xác

1.44

0.40

0.60

Đơn vị: %

     

 

chemi1

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed