Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Carbon, Nitơ, Hydro và Lưu huỳnh trong nhiên liệu

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8020

Cần xác định cacbon, nitơ, hydro và lưu huỳnh trong nhiên liệu để xác định chất lượng, thành phần và các đặc tính năng lượng của sản phẩm được nghiên cứu, đặc biệt trong các phương pháp tiêu chuẩn khác nhau có sẵn. Một trong những tiêu chuẩn được áp dụng nhiều nhất là ASTM-D5291. ECS8020 có thể được sử dụng cho phương pháp này, cho phép người dùng có được dữ liệu mong muốn với độ chính xác cao.

Việc xác định đồng thời cho phép người dùng có được dữ liệu đáng tin cậy. Nhu cầu có được những dữ liệu này là cần thiết bởi có rất nghiều các ngành công nghiệp và phòng thí nghiệm phân tích,mô tả đặc tính của các sản phẩm hóa dầu. Việc xác định CHN có ý nghĩa quan trọng đối với chuỗi sản xuất xăng dầu và đối với các ước tính và hiệu quả năng lượng. Tỷ lệ Hydro: Carbon có liên quan đến việc nâng cấp các quy trình và tăng cường nhiên liệu. Việc phát hiện lưu huỳnh liên quan nhiều hơn đến các vấn đề kỹ thuật, hóa học và môi trường.

Thông số

Carbon

Nitơ

Hydro

Lưu huỳnh

Nồng độ

80.9

0.49

10.1

1.91

Độ lệch chuẩn

0.30

0.02

0.10

0.06

Độ chính xác

0.37

4.08

0.99

3.14

Đơn vị: %

       

fuels1

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed