Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Cacbon, Nitơ và Hydro trong thuốc

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8020

Các nghiên cứu tá dược về nguyên tắc hoạt động luôn được tiến hành để cải thiện hiệu suất và giảm thiểu các tác dụng phụ của chúng trên cơ thể con người. Các nghiên cứu liên quan đến việc xác định đặc điểm của các phân tử và phản ứng hoặc tương tác của chúng. Có một số kỹ thuật được sử dụng cho những mục đích này, từ các phân tích hóa học, vật lý và sinh học khác nhau. Phân tích nguyên tố là một trong những kỹ thuật cơ bản liên quan đến điều tra cấu trúc hóa học hoặc tương tác với các phân tử khác, chức năng hóa các nhóm chức và quy trình sản xuất. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất là xác định các nguyên tố như cacbon, nitơ và hydro để so sánh với cấu trúc hóa học đã thiết kế.

ECS8020 đã chứng minh là một thiết bị hoàn hảo trong phân tích thuốc.

Mẫu

Carbon

Nitrogen

Hydrogen

Ibuprofen

46.1±0.5

6.45±0.27

6.77±0.01

Ketoprofen

41.3±0.1

1.07±0.01

7.7±0

Độ chính xác

0.73

2.4

0.05

Đơn vị: %

     

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed