Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Xác định Cacbon, Nitơ và Hydro trong than đá

21. 12. 03
Được viết: 03 Tháng 12 2021

Thiết bị: ECS 8020

Đặc tính hóa học và vật lý của than rất quan trọng để đánh giá việc sử dụng chúng làm nhiên liệu trong sản xuất điện. Dựa trên độ tuổi của chúng, các loại than có tỷ lệ phần trăm Cacbon khác nhau và được phân loại thành:

- than bùn (C từ 55 đến 65%)

- than nâu (C từ 65 đến 75%)

- than mỡ (C từ 75 đến 90%)

- antraxit (C> 90%)

Việc xác định đặc tính của than xảy ra chủ yếu thông qua các phương pháp phân tích khác nhau như phân tích nhiệt, phân tích tro và phân tích nguyên tố.

ECS8020 có thể thực hiện các phân tích đáng tin cậy trong thời gian rất ngắn; nghiên cứu và ứng dụng cho phép chúng ta tối ưu hóa thiết bị và vật tư tiêu hao cho quá trình đốt cháy than hoàn toàn và chuyển đổi thành khí có thể phân tích được.

Thông số

Cacbon

Nitơ

Hydro

Nồng độ

55.96

1.35

4.62

Độ lệch chuẩn

0.90

0.02

0.07

Độ lệch chuẩn

1.60

1.64

1.45

Đơn vị: %

     

 

coal2

 

 

Liên hệ tư vấn : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

unnamed