Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Dịch vụ hiệu chuẩn

Dịch vụ hiệu chuẩn

Mục tiêu & Lợi ích

  • Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn
  • Liên kết đúng chuẩn nhà sản xuất
  • Đảm bảo phù hợp qui chuẩn trung tâm thứ 3

 

Lĩnh vưc chuyên môn

  • Các thiết bị đo lường lĩnh vực giấy, bao bì giấy
  • Các thiết bị đo lường lĩnh vực nhựa, bao bì nhựa, cao su
  • Các lĩnh vực liên quan đến chỉ tiêu đo lường trên

Năng lực hiệu chuẩn

  • Lĩnh vực giấy, bao bì giấy

  • Lĩnh vực nhựa (ống nhựa) , bao bình nhựa

 

 

unnamed