Hotline: 0988.816.815     vie    eng

Dịch vụ bảo trì

Bảo trì thiết bị

Mục tiêu & Lợi ích của khách hàng

Độ tin cậy về thiết bị đo lường là điều cốt yếu cho các quy trình kiểm soát chất lượng đầu ra và quá trình sản xuất của khách hàng.

 • Tăng độ tin cậy của thiết bị
 • Ngăn ngừa để giảm nguy cơ hỏng hóc bất ngờ.
 • Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của thiết bị
 • Minh bạch trong bảo trì và báo cáo thiết bị đo lường

MỘT SỐ DỊCH VỤ BẢO TRÌ CỦA CHÚNG TÔI

Các thiết bị hệ thống nhận bảo dưỡng

-Tất cả thiết bị phòng lab

-Tất cả thiết bị đo lường trong sản xuất

-Tất cả thiết bị đo online, inline

 

Qui trình bảo dưỡng

1/Kiểm tra và chẩn đoán tình trạng thiết bị

 • Kiểm tra trực quan bên ngoài thiết bị bao gồm kiểm ra lắp đặt, hiện trạng kết nối, tín hiệu, nguồn cấp điện của thiết bị đo
 • Chẩn đoán các lỗi và tính trạng hiện tại của thiết bị
 • Cập nhật phần mềm cho thiết bị (nếu cần thiết)

2/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh (nếu có).

3/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo

unnamed