Hotline: 0988.816.815     vie    eng

MonAM+07E_April+0700RAprAM+07_+07+07:0014
Created: 06 April 2020

Thành Tín Tech vừa lắp đặt thành công dự án phòng lab giấy cho nhà máy giấy Minh Hưng tại khu công nghiệp Minh Hưng, thuộc tỉnh Bình Phước. Đây là một nhà máy giấy công suất lớn tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Hiện tại phòng lab đa chỉ tiêu đang giúp nhà máy Minh Hưng kiểm soát chặt chẽ chất lượng giấy đầu ra, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
unnamed