Hotline: 0903.121.021     vie    eng

MÁY ĐO PH/MS/TDS/DO CẦM TAY

MÁY ĐO PH/MS/TDS/DO CẦM TAY
zoom Phóng to hình

- Tự bù nhiệt độ

- Màn hình hiển thị LCD

- Bộ nhớ lưu được 300 giá trị đo

Thông số kỹ thuật C 5010 C 5020 C5030
pH

Thang đo

Độ phân giải

Độ chính xác

Hiệu chuẩn

Bù trừ nhiệt độ

ISO-pH

Slope

0 …14 pH

0.01pH

0.2% ± 1digit

1…3 điểm

0…100 0C

6…8 pH

0…120%

0 …14 pH

0.01pH

0.2% ± 1digit

1…3 điểm

0…100 0C

6…8 pH

0…120%

0 …14 pH

0.01pH

0.2% ± 1digit

1…3 điểm

0…100 0C

6…8 pH

0…120%

mV  Thang đo

Độ phân giải

Độ chính xác

Hiệu chuẩn

 ±1.000mV

1mV

0.2% ± 1digit

1 điểm

 ±1.000mV

1mV

0.2% ± 1digit

1 điểm

 ±1.000mV

1mV

0.2% ± 1digit

1 điểm

rH2

Thang đo

Độ phân giải

    0…42 rH2

0.1 rH2

Độ dẫn điện Thang đo

Độ phân giải

Độ chính xác

Hiệu chuẩn

Dung dịch chuẩn

Bù trừ nhiệt độ

Nhiệt độ tham khảo

 

0…100 µS/cm

  1. µS/cm

1%

1 điểm

0.01/0.1M KCl

0…100 0C

20 0C hoặc 25 0C

 

0…100 µS/cm

  1. µS/cm

1%

1 điểm

0.01/0.1M KCl

0…100 0C

20 0C hoặc 25 0C

 
Độ mặn Thang đo

Độ phân giải

   

0…70ppt

0.1ppt

 
Tổng chất rắn hòa tan Thang đo

Độ phân giải

   

0…100g/l

0.1mg/l

 
Oxy hòa tan  

Thang đo

Độ phân giải

Độ chính xác

Hiệu chuẩn

Bù trừ nhiệt độ

Bù trừ độ mặn

Bù trừ áp suất Kkhí

 

0…20mgl ( 200%)

0.01mg/l (1%)

1%  ± 1digit

1 điểm

0…50 0C

0… 40 ppt

800…1200 hPa

 

0…20mgl ( 200%)

0.01mg/l (1%)

1%  ± 1digit

1 điểm

0…100 0C

0… 40 ppt

800…1200 hPa

 
Nhiệt độ   

Thang đo

Độ phân giải

Độ chính xác

Hiệu chuẩn

 

0…1000C

0.10C

0.50C

1 điểm

 

0…1000C

0.10C

0.50C

1 điểm

 

0…1000C

0.10C

0.50C

1 điểm

Input   pH/mV

Độ dẫn/ DO

Nhiệt độ

BNC 1012 Ω

BNC

2 Banana, Pt 1000

BNC 1012 Ω

BNC

2 Banana, Pt 1000

BNC 1012 Ω

BNC

2 Banana, Pt 1000

Bộ nhớ máy  Dữ liệu    300  300
Hiển thị   LCD  122x32 pixel  122x32 pixel  122x32 pixel
Điều kiện môi trường Nhiệt độ

Độ ẩm

0…40 0C

0…95 rH

0…40 0C

0…95 rH

0…40 0C

0…95 rH

Nguồn điện  Adapter  220V/50Hz  220V/50Hz  220V/50Hz

 

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH